سیمکارت بین المللی

WorldSim سیمکارت بین المللیسیم کارت ها از شبکه ورد سیم است با پیش شماره 0044 انگلیس به دلیل تحریم ها فعلا داخل ایران انتن دهی درستی ندارد و صرفا جهت سفر میتوان از ان استفاده کرد .
در سایت WorldSim پنل شماره به نام شما میشود و تا زمانی که سیم کارت مفقود و یا مشکل برای ان پیش نیاید میتوان از ان استفاده کرد .
برای شارژ اکانت هم از سایتWorldSim یا از طریق مجموعه میتوانید انجام شوید .
سیم کارت ها در خارج از کشور هم تماس ورودی و خروجی دارد و هم میتوان از اینترنت ان استفاده کرد .
تعرفه های شارز و اینترنت را در سایت ورد سیم میتوان مشاهده نمود .